Hrvatski esperantski savez - Kroata esperantista unuigo - Hrvatski esperantist - Kroata esperantisto - www.hes-keu.hr

                         Hrvatski esperantski savez - Kroata esperantista unuigo - Kroata esperantisto - Hrvatski esperantist - www.hes-keu.hr Hrvatski eperantski savez - Kroata esperantista unuigo - Naslov

ENKETILO


EŬROPO NIA DOMO

Dum la lernojaro 2005/06 Kroata Esperantista Unuiĝo organizis projekton "Eŭropo - nia domo" per kiu oni deziris ke la kroata junularo (mezlernejanoj unuavice) prezentu:
* kiel ili deziras ke la samaĝuloj en EU-landoj vidu Kroation
* konon de EU

Organizinte la laborkunsidojn kaj pere de enketado oni venis al tre interesaj respondoj, kiuj montras i.a. ankaŭ iajn antaŭjuĝojn, timojn, morojn, sed samtempe klare ke la kroata junularo sentas sin parto de la eŭropa junularo.
La prilaborita materialo prezentiĝos pere de CD-ROM.
La enhavon ni deziras kompletigi per ĉi subaj respondoj. Ni anticipe dankas, se vi trovos kelkajn momentojn por respondi al ili.

(* postulita)

Aĝo (jaroj kiujn vi atingis - ekzemple: 27):

*

Sekso (V = viro, INO = virino):

*

Lando:

*

Ĉu vi jam estis en Kroatio? (NE, JES - kiom foje?)

*

Motivo de via vojaĝo al Kroatio (ferioj, visito al geamikoj/parencoj, pro laboro, partopreno en iu faka kunsido, alia):

Kiam vi aŭdas vorton Kroatio, unue venas al via kapo ideo pri? (maro, futbalo, milito, alia):

Kiu parto de la vira (preskau) cxiutaga vestaĵo devenas de Kroatio?

Viaopinie, ĉu Kroatio devintus jam esti parto de EU? Bv. klarigi vian opinion per kelkaj vortoj (eĉ frazoj bonvenas!)

     


 

>>> HOME | O NAMA | KROATA ESPERANTISTO | ENKETILO | QUESTIONARIO | KONTAKT <<<

www.hes-keu.hr | webmaster