Esperanto Hrvatska - Hrvatski esperantski savez - Kroata esperantista unuigo - Hrvatski esperantist - Kroata esperantisto - www.hes-keu.hr

Home - Hrvatski esperantski savez - Kroata esperantista unuigo - Kroata esperantisto - Hrvatski esperantist - www.hes-keu.hr Hrvatski eperantski savez - Kroata esperantista unuigo - Naslov
  
 

Božićna pjesma


Tršćanski esperantski savez ove godine po četvrti put
organizira međunarodni
natječaj
s temom "Božićna pjesma".

Ovdje donosimo nekoliko radova sudionika natječaja.

Kao i ranijih godina, na natječaju svojim radovima mogu sudjelovati djeca u dobi od 6 do 14 godina starosti s jednim ili više likovnih radova ili pak proznim radom ili pjesmom.

Kategorija 1: Likovni radovi u bilo kojoj tehnici (npr. kako zamišljam taj tradicionalni blagdan, jaslice, obiteljska proslava Božića i sl.)

Kategorija 2: literarni radovi - priča ili pjesma, dužine do A4 (npr. kako se slavi Božić u obitelji, razmišljanje o tom kršćanskom blagdanu, božićni običaji u gradu/zemlji, mala priča ili pjesma o jaslicama, rođenju Isusa, božićna bajka)

Kategorija 3: rad od gipsa, drveta, metala, papira ili nekog drugog materijala mogu biti formata veličine do A4, a svaki rad treba biti popraćen kratkim komentarom na materinjem jeziku i esperantu.

Pisani radovi trebaju biti na napisani na materinjem jeziku autora i prevedeni na esperanto. Svi ostali radovi trebaju biti popraćeni kratkim komentarom također na materinjem jeziku i esperantu.

U svaki rad treba dostaviti i:
Ime i prezime, malu fotografiju (nije obavezno), dob, naziv škole, župe ili
druge institucije, razred i poštansku adresu.

SVI radovi će biti predstavljeni publici u Trstu u predbožićno i božićno vrijeme.

Posjetitelji će glasovati za najbolji rad u sve tri kategorije, a zbroju njihovih glasova pridodat će se i oni stručne komisije.

Radovi će biti razvrstani prema kategoriji i dobi autora (npr. A: 6-8 godina, B: 9-11 godina i C: 12-14 godina).

Kako bi se omogućilo sudjelovanje na ovom natječaju svim zainteresiranima, članovi Hrvatskog esperantskog saveza i Međunarodne udruge katolika esperantista-hrvatski ogranak prevest će na esperanto sve literarne radove, kao i komentare uz likovne radove.

Nagrađeni radovi i autori bit će proglašeni na javnoj svečanosti u Trstu.

Radove treba dostaviti najkasnije do 30. listopada 2010. godine na adresu:
Marija Belošević, Sveti Duh 130, 10000 Zagreb.

Literarni radovi mogu se dostaviti i e-mailom na adresu:
bozicna.pjesma@gmail.com

pdf - Uvjeti za sudjelovanje - na eperantu - download

  

 


 

>>> O NAMA | KROATA ESPERANTISTO | PREPORUČAMO | VIRTUALNI JEZIČNI FESTIVAL | AKTUALNO | NAUČITE ESPERANTO <<<

>>> PRI NI | KROATA ESPERANTISTO | NI REKOMENDAS | VIRTUALA LINGVO-FESTIVALO | AKTUALE | PRAKTIKU LA LINGVON <<<

www.hes-keu.hr | webmaster