Hrvatski esperantski savez - Kroata esperantista unuigo - Hrvatski esperantist - Kroata esperantisto - www.hes-keu.hr

Home - Hrvatski esperantski savez - Kroata esperantista unuigo - Kroata esperantisto - Hrvatski esperantist - www.hes-keu.hr Hrvatski eperantski savez - Kroata esperantista unuigo - Naslov
  
  


Svjetski dan kravate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIJET OKO NAS


18. 10. Svjetski dan kravate

http://academia-cravatica.hr/

U prilogu dvije kravate, radovi članica HES-a
1. Lina Pliško
2. Gordana Plavšić

Lina Pliško - kravata

Gordana Plavšić - kravata

  


Monda tago de kravato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> O NAMA | KROATA ESPERANTISTO | PREPORUČAMO | VIRTUALNI JEZIČNI FESTIVAL | AKTUALNO | NAUČITE ESPERANTO <<<

>>> PRI NI | KROATA ESPERANTISTO | NI REKOMENDAS | VIRTUALA LINGVO-FESTIVALO | AKTUALE | PRAKTIKU LA LINGVON <<<

www.hes-keu.hr | webmaster